HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Psykiatritilbud Ellehammergruppen

Værkstedet er et kommunalt beskæftigelsestilbud for psykisk sårbare borgere under Service Lovens §103. På værkstedet er der tilknyttet ca. 40 borgere. Værkstedet ligger på Højvangen 11, Espergærde. Ud over medarbejdere, der er visiteret til et §103 tilbud, har vi også STU elever i værkstedsundervisning og borgere fra jobcenteret i afklaringsforløb. Alle har individuelle mødetider, som er spredt over hele dagen, hvilket skaber plads til, at den enkelte både kan indgå i socialt samvær med kollegaer eller trække sig ved behov.

Formål

Formålet med Ellehammergruppen er at hjælpe den enkelte til faglig og social udvikling, og at få skabt en arbejdsidentitet gennem en meningsfyldt og stabil hverdag.

Vi arbejder lige som resten af Centeret ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder.

Visitation

Medarbejderne i Ellehammergruppen bliver enten visiteret af sagsbehandler til en arbejdsplads under §103, eller tilknyttet værkstedsundervisning som STU elev eller som en del af et jobafklaringsforløb. 

Medarbejderne og eleverne har meget forskellige forudsætninger for at varetage de opgaver vi tilbyder. Derfor tilrettelægger værkstedets personale, i samarbejde med den enkelte og den kommunale sagsbehandler en arbejdsplan, der tager højde for individuelle behov, ressourcer og muligheder.

 

Beskæftigelse

Værkstedet tilbyder mange forskellige slags opgaver såsom mediearbejde, TV-produktion, viceværtopgaver samt pakke- og monteringsopgaver.

Vi arbejder med erhvervsrettet træning, hvor fokus er på faglig, social og personlig kompetenceudvikling. Denne træning sker gennem opgaver fra erhvervskunder. Vi lægger stor vægt på at kvaliteten er i orden, og at opgaverne bliver færdige til tiden. Derfor giver vi den nødvendige støtte og oplæring, som der er behov for. Alle biddrager med det de kan og i det tempo som giver mening for den enkelte. De kundeopgaver der tilbydes, udføres ofte som enkeltmandsopgaver, men kan også være holdarbejde.

På værkstedet får du indsigt i og forståelse for logistikken i produktionen. Dette giver kompetencer til selv at kunne planlægge og udføre opgaver rationelt, og dermed lære, hvordan en produktionsvirksomhed fungerer.  Du er en del af en meget sammensat kollegagruppe, hvilket styrker samarbejdsevner og de sociale kompetencer. 

I vores TV-produktion er medarbejderen med i hele processen i forhold til at producerer indslag til TV-Spot. Det er alt lige fra at researche, planlægge et program, udarbejde spørgeskemaer, feltarbejde i hele Nordsjælland, være med til og i optagelser, redigerer, optagelse af speaks” og meget mere. Det hele foregår i samarbejde med TV-Spot’s hovedafdeling på Gydevej i Esbønderup.

Vores pakke- og monteringsopgaver kommer primært fra det private erhvervsliv. Medarbejderen tilknyttes ofte et par forskellige opgaver, som vi i fællesskab justerer efterhånden som opgaverne skifter og medarbejderen har lyst til at lære nyt. Vi arbejder alle sammen og alle har ansvar for, at opgaverne bliver udført, men det er værkstedets personale som har det overordnede ansvar. 

Vi har også opgaver ud af huset, hvor vi tager rundt som en slags viceværter og passer forskellige arealer som primært tilhører kommunen.

Medarbejderne er også velkommen til at benytte de andre værksteder, hvis der skulle være interesse.

Værkstedspersonale

Personalet har forskellig faglige uddannelser. Nogle er uddannet inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område, mens andre er mere fagspecifikke inden for den service vi leverer, eksempelvis inden for medie og TV-produktion.

Private kunder og virksomheder

Ellehammergruppen er altid interesseret i nye arbejdsopgaver. Har din virksomhed eksempelvis brug for hjælp til pakke og monteringsopgaver, så er du altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse din opgave.