HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Køkken

Interne og eksterne arbejdspladser

Herlig frokost og hjemmebag hver dag.

Centrets 4 køkkener byder hver dag alle medarbejder, elever og personale velbekomme - med et skønt og varieret tilbud på menuen. Med udgangspunkt i sundt og spændende mad driver Center for Job og Oplevelse sine egne kantiner. Økologi og sundhed er prioriteret højt.

Nye ideer og sund mad sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt.

Centrets eksterne arbejdspladser er køkkenerne og kantinerne på Borupgårdskolen og skolen ved Rønnebær Allé og her bliver der hver dag produceres mad af høj kvalitet til elever og lærer.

Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i køkkenernes faciliteter - lige fra hygiejne til råvarer kendskab. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen. Medarbejder ansat på centret har mulighed for jobrotation mellem centrets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte produktioner, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm. Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program, der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Fødevarekontrollen
Centrets 4 køkkener er professionelt drevet og underlagt fødevarekontrollen.

Information til private kunder og virksomheder
Køkkenerne på Højvangen i Espergærde og Gydevej i Esbønderup udfører og arrangerer mange forskellige opgaver. Vi tilbyder eksempelvis:

  • Skolemad
  • Catering
  • Festmenuer
  • Bagværk
  • Faste leverancer til catering
  • Udlejning af stole