HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Hvad er kvaliteten i arbejdet på CFJOO

Kvalitetsarbejdet for CFJOO handler om, at ledelsen og personalet er parate til at udvikle og omstille sig i takt med, at kravene til arbejdet ændres, således at vi altid har fokus på vores kerneværdier; at kvalificere den enkelte til større selvstændighed i dagligdagen.

En metode til at sikre kvaliteten i vores tilgang er at arbejde ud fra tre perspektiver:

  • Den medarbejder-oplevede kvalitet
  • Den faglige kvalitet
  • Den organisatoriske kvalitet

Den medarbejder-oplevede kvalitet er tæt forbundet med mødet mellem personalet og medarbejderen. Medarbejderen skal opleve, at personalet er imødekommende og engageret, samtidig med at medarbejderen får den pædagogiske omsorg hun eller han har krav på.

Den faglige kvalitet indebærer, at personalet kender opgaven og er fortrolig med de faglige metoder Centeret benytter og som er hensigtsmæssige i forhold til opgaven. Det indebærer også, at vi hele tiden undersøger, hvad der rør sig på markedet for vores brugergrupper, så vores tilbud matcher efterspørgslen.

Den organisatoriske kvalitet er limen, der får centeret til at fungere. Vi skal sammen sikre, at der sættes fokus på klare målsætninger, kommunikation, arbejdstilrettelæggelse og ledelse.

De tre niveauer er indbyrdes afhængige. Hvis man ændre på områder, der vedrører det ene niveau, vil de to øvrige niveauer blive påvirket.

Vi skal sammen prøve at sikre, at vi husker at vurdere på alle tre niveauer, når der skal ske forandringer.